Handla enkelt med Hööks-konto!

 • Med Hööks-konto kan du handla så ofta du vill både i webbutiken och i våra butiker.
 • Med Hööks-konto slipper du betala postförskottsavgift.
 • Du kan välja den betalningstid som passar dig bäst.
 • Räntan är avdragsgill i din deklaration.

Så här skaffar du ett Hööks-konto

Fyll i kontoansökan och posta den till Hööks. Kontoansökan kan ej faxas eller mejlas. Besked om beviljad kredit får du inom ett par dagar. Du kan givetvis bifoga kontoansökan tillsammans med ordersedeln.Det går också bra att lämna in din kontoansökan i någon av Hööks butiker. Besked får du för det mesta direkt medan du väntar.

Tabellen är en vägledning och är baserad på en månadsränta på 1,87 %. Inga ytterligare avgifter tillkommer. Den effektiva räntan är vid ett fullt utnyttjande av krediten, enligt Konsumentverkets riktlinjer, ca 24,9 % (2013-07-04).

Exempel:

Du handlar till exempel en sadel med tillbehör för 3.000 kr och betalar tillbaka under 12 månader. Då blir månadsbetalningen 290 kr. Den effektiva räntan blir vid fullt utnyttjande av krediten, enligt Konsumentverkets riktlinjer, ca 24,9 %.

Din månadsbetalning när du handlar för
Delbetala1.000,-2.000,-3.000,-5.000,-8.000,-10.000,-
6 mån180,-360,-540,-890,-1.430,-1.780,-
12 mån100,-190,-290,-470,-760,-940,-
18 mån100,-140,-200,-330,-530,-660,-

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Blanketten "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" (SEKKI) innehåller utförlig förhandsinformation om Hööks-konto.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) – Hööks-konto (PDF)

Önskar du beställa en anpassad SEKKI-blankett utifrån dina specifika val av t.ex. belopp och återbetalningstid är du välkommen att kontakta oss på 020-69 10 00.

Villkor för Hööks-konto

 • Varje månad får du en månadsredovisning med inbetalningskort från Hööks Hästsport AB. På redovisningen anges månadens inköp, räntor, avgifter, inbetalningar och kontoställning. Lägsta aviseringsbelopp 100 kr.
 • Du kan få kredit från 1.000,- upp till 15.000,-. Krediten är rullande, så du kan göra inköp upp till det beviljade kreditbeloppet. Du behöver alltså inte betala ner redan gjorda inköp för att kunna utnyttja återstående kredit.
 • Räntan är 1,87 % per månad (motsvarande nominell årsränta om 22,44 %). Räntan beräknas på den skuld som finns på kontot vid den månatliga aviseringen. Räntesatsen ändras bara om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsökningar som vi inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.
 • Förskottsbetalning. Du har rätt att när som helst betala hela din skuld och säga upp krediten utan att ange orsaken.
 • För betalningspåminnelser debiteras påminnelseavgift enligt lag.
 • Fullföljs inte föreskriven betalning i rätt tid, är hela skulden omedelbart förfallen till betalning, om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondel av skulden.
 • Skulle myndigheterna besluta om ytterligare skatter eller avgifter, påföres detta kontot.
 • Hööks Hästsport AB förbehåller sig rätten att begränsa kreditbeloppet samt att utan motivering avslå ansökan om Hööks-konto.
 • Hööks Hästsport AB har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan kreditgivare.
 • Betalning skall ske till Hööks Hästsport AB, pg 4785803-0.
 • Fyll i kontoansökan redan idag så kan du börja handla så snart din ansökan är godkänd. Men tänk en extra gång, kreditköp är alltid en belastning för din ekonomi.

Ansökan - blankett för utskrift (PDF)