• 60 dagars öppet köp
  • Skickas inom 1-2 arb.dgr
  • Trygg E-handel
  • Minsta ordervärde 200 kr

Mina favoriter

Laddar produkter...

Hållbarhetsarbete & ansvar

Hööks har leverantörer av varor i Europa samt i övriga delar av världen. Detta för att vi ska kunna ge våra kunder den bästa kombinationen av kvalitet, pris och service.

Sociala frågor, arbetsmiljö och miljö är väldigt viktigt för oss på Hööks och något vi aktivt jobbar med i vårt dagliga arbete. Vi frågar oss ständigt vad vi kan göra ytterligare för att bli bättre. Vi arbetar med frågan inom flera områden och tar hänsyn till det i hela vår process, från idé till färdig produkt.

Hööks målsättning är att hela tiden bli bättre inom området och tillsammans med våra leverantörer skapa bättre arbetsförhållanden och att genom handel bidra till bättre levnadsstandarder i deras hemländer.

 

Design och Inköp

Design och inköp är en viktig del i hur stor påverkan Hööks verksamhet har på människor och miljö längs hela värdekedjan. Därför strävar vi efter att göra så bra val som möjligt redan tidigt i produktutvecklingsprocessen.

Hööks inköpare lägger mycket tid på att hitta leverantörer som uppfyller våra miljö- och kvalitetskrav. Våra produkter används av många människor, vår marknad omfattar alla, även framtida generationer. Därför ställer vi höga krav på kvalitén vid val av material och leverantör. Vi testar själva våra produkter för att säkerställa att de uppfyller de krav vi ställer på funktion, kvalitet och produktsäkerhet.

 

Arbetsmiljö

Socialt ansvar är en grundläggande värdering i all Hööks verksamhet och vi har höga krav på alla våra leverantörers etik och moral. Vi vill kunna försäkra oss om att de produkter som vi säljer är tillverkade med respekt för människor, miljö och mänskliga rättigheter. Alla eventuella oegentligheter följer vi upp med våra leverantörer för att än en gång försäkra oss om att de uppfyller kraven. Om det finns brister vill vi göra vad vi kan för att rätta till dessa och för att undvika att det ska hända igen.

Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer och att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

Amfori – BSCI

För att ytterligare prioritera och fokusera på vårt sociala ansvar är Hööks medlemmar i Amfori – Business Social Compliance Initiative, BSCI. Amfori-BSCI är ett Europeiskt företagssamarbete med över 2000 anslutna företag som alla använder sig av en gemensam uppförandekod. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner och samtliga medlemmar förbinder sig till att implementera den i sina leverantörskedjor. Som medlemmar i Amfori-BSCI får vi tillgång till olika verktyg och plattformar som bidrar till att vi kan hjälpa våra leverantörer skapa en mer hållbar arbetsplats.

För mer information om Amfori-BSCI besök: www.amfori.org.

Uppföljning

Vi följer upp våra leverantörer genom vårt arbete med Amfori-BSCI samt genom regelbundna leverantörsutvärderingar och leverantörsbesök.

I Indien samarbetar vi med ett förtag som utför kvalitetskontroller samt granskar och utvärderar både gamla och nya leverantörer. Varje månad besöks flera av våra leverantörer och varje order kontrolleras innan de lämnar fabriken.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och skulle det vara så att det kommer till vår kännedom att någon leverantör inte följer våra krav och inte heller är beredd att vidta åtgärder för att förändra sin produktion kan vi välja att avbryta samarbetet. Vår målsättning är dock att hela tiden blir bättre och att tillsammans med våra leverantörer skapa bättre förhållanden på deras arbetsplatser och genom handel bidra till bättre levnadsstandard i våra produktionsländer 

Kemikaliehantering

Hööks kemikaliepolicy följer de internationella lagar, EU-lagar och nationella lagar som finns. I tillägg till det följer vi också frivilliga begränsningar. Vi vill begränsa och kontrollera användningen av farliga kemikalier då vi vet att de kan påverka både hälsa och miljö på ett negativt sätt.

För att bättre kunna kontrollera och förstå kemikalieinnehållet i våra produkter arbetar vi med ett verktyg där vi kartlägger produkternas olika beståndsdelar och deras respektive riskkemikalier. Detta leder till att vi och våra leverantörer enklare kan fokusera på de kemikalier som är relevanta för varje produkt.

Hööks är medlemmar i Kemikaliegruppen, här diskuteras kemikalier både produktionsprocesser och i produkter. Genom regelbundna möten får vi uppdaterad information så att vi kan anpassa oss och följa de lagar och regler som finns. Samtidigt blir vi ännu bättre och kan minska vår miljöpåverkan.

Våra leverantörer utför på uppdrag från oss kemiska tester på de material som vi sedan har i våra produkter. Vi gör också regelbundet stickprov på våra produkter, på RISE i Sverige, detta för att kontrollera att de inte innehåller några farliga kemikalier och följer gällande lagstiftning.

Fluorkarboner

Hööks väljer att använda sig av fluorkarbonfria ytbehandlingar på alla produkter. Fluorkarboner har traditionellt använts för sin goda förmåga att stå emot väta och smuts men det är en grupp ämnen som är väldigt svårnedbrytbara, hormonstörande och misstänkt cancerframkallande vilket har lett till att det är något som Hööks inte vill använda i sina produkter.

Biocider

Hööks använder inte biocider, så kallade antibakteriella behandlingar i sina egna produkter. Biocider tar bort bakterier som orsakar dålig lukt men dödar också andra bakterier som är bra för oss. Antibakteriella behandlingar försämras gradvis vid tvätt och användning och hamnar tillslut i vår miljö där de kan göra skada.

Djurskydd

Hööks ambition är att produkter med animaliskt ursprung ska komma från djur som levt under goda förhållanden med hänsyn till deras fysiska och psykiska välbefinnande. Alla leverantörer ska följa internationell och nationell lagstiftning om djurvälfärd. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra spårbarheten i vår värdekedja, detta för att vi ska kunna hitta förbättringsmöjligheter hos våra leverantörer.

  • Hööks är medlemmar i Fur Free Aliance och vi använder ingen äkta päls. Det skinn vi använder är en restprodukt från livsmedelsindustrin.
  • Hööks accepterar inte mulesing. Ull-leverantören måste förse oss med ett giltigt certifikat som förklarar att ullen är fri från detta.
  • Hööks har en restriktiv hållning till användning av dun och fjädrar. Om vi skulle använda oss av detta i någon av våra produkter så accepterar vi enbart dun certifierat av Responsible Down Standard, RDS. Det innebär bland annat att vi inte accepterar att dunet plockats från levande fåglar, tvångsmatning samt att dunet är en restprodukt från livsmedelsindustrin.

 

Hållbarhet lokalt

Vi tycker det är viktigt att arbeta vidare med hållbarhet även lokalt, här arbetar vi till exempel med:

  • Källsortering och återvinning av wellpapp, plast, metall med mera via FTI.
  • Byte av belysning till LED i hela huvudkontoret, kontor samt lager. Löpande byten till LED i butiker. Alla nya butiker utrustas med LED belysning från början.
  • Interna utbildningar i CSR-frågor med externa företag och konsulter som är experter inom området.

Genom vårt arbete i dessa frågor hoppas vi också kunna inspirera kollegor och konkurrenter i Hästbranschen att arbeta mer och mer med hållbarhet och CSR.

 

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns i vår hållbarhetsredovisning:

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.