Medlemsvillkor Hööks & Friends

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra medlemsvillkor i vår kundklubb och kompletterat dem med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Läs vår integritetspolicy.

* Dataskyddsförordningen förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den Svenska Personuppgiftslagen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679).

Bli medlem idag!

Logga in på Mina Sidor och välj fliken ”Mina uppgifter”. Där klickar du enkelt i att du vill vara medlem i Hööks & Friends. Har du inget konto väljer du ”Registrera nytt kundkonto”

Logga in eller skapa nytt konto 

Så här fungerar Hööks & Friends

 • Medlemskapet är helt digitalt, du behöver inget medlemskort.
 • Kommunikation sker vanligtvis via e-post och via "Mina sidor" på hooks.se.
 • Du får bonuspoäng för allt du handlar (utom presentkort).
 • En krona ger en poäng och ju mer du handlar desto större bonus får du.
 • Bonusutbetalning sker maximalt 12 gånger per år och den är giltig i 3 månader.
 • Vi meddelar dig via e-post när du erhåller en bonusutbetalning.
 • Bonusutbetalningen är elektronisk och är knutet till ditt medlemskap.
 • Bonusnivån grundar sig på totalt intjänade poäng under ett år (från ditt startdatum).
 • Vid retur av en vara dras motsvarande poäng av från dina intjänade poäng.
 • Du kan tjäna upp till 6 % i bonus.

Medlemskap

Hööks Hästsport AB (Hööks) ansvarar för förmåner, poängberäkning och bonusutbetalning inom ramen för Hööks & Friends. Medlemskapet i kundklubben är kostnadsfritt och gäller i alla Hööks butiker i Sverige och på hooks.se. En person bosatt i Sverige kan endast samla poäng i Hööks & Friends i Sverige.

Du kan bli medlem i alla Hööks butiker och på hooks.se (Mina sidor). För att bli medlem i Hööks & Friends måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet är endast tillgängligt för privatpersoner. För att bli medlem måste du ange en e-postadress då all vår kommunikation i kundklubben är digital.

Genom att skapa en personlig inloggning på hooks.se kan du logga in på Mina sidor. På Mina sidor kan du exempelvis se din orderhistorik och dina aktiva bonuscheckar.

Ett kortlöst medlemskap

För att kunna erbjuda dig ett kortlöst medlemskap behöver vi behandla dina personuppgifter. Du registrerar/identifierar dig alltid enklast via ditt personnummer. När du handlar i Hööks butiker registreras ditt medlemsköp genom att du visar upp giltig ID-handling, men vid behov kan du även använda dig av exempelvis namn, adress, e-post eller telefonnummer. När du handlar på hooks.se registreras ditt köp som ett medlemsköp automatiskt. Vill du använda en bonuscheck i webbshopen måste du vara inloggad.

Även om vi har rutiner för att alltid be dig visa giltig ID-handling vid medlemsköp ber vi dig att alltid tänka på att vara försiktig när du identifierar dig i kassan.

Några begrepp

Bonusgrundande poäng: Insamlade poäng under en 12-månadersperiod (nollställs vid varje ny 12-månadersperiod.)
Bonusnivå: Den nivå som bestäms av dina bonusgrundande poäng.
Bonusutbetalning: En genererad bonuscheck som kan användas för köp.
Bonuscheck: En bonusutbetalning som kan användas som betalmedel i Hööks butiker och på hooks.se.
Bonussaldo: Poäng kvar efter bonusutbetalning (nollställs vid varje ny 12-månadersperiod).

Poäng

Ett köp ger bonusgrundande poäng i samband med att du identifierar dig som medlem.

1 krona ger 1 poäng och ju mer du handlar desto större bonus får du i form av bonuscheckar som du kan använda för köp i Hööks butiker i Sverige eller på hooks.se.

Poäng på köp i butik registreras dagen efter. Handlar du på hooks.se registreras poängen dagen efter det att din beställning har skickats från vårt lager. Poäng ges inte på köp av presentkort (som är ett betalningsmedel) eller det belopp du har betalat med bonuscheck.

Bonusberäkning

Ju fler poäng du samlar, desto högre bonusnivå och fler förmåner får du.

Bonusgrundande poäng samlas löpande under en 12-månadersperiod. Inför varje ny 12-månadersperiod nollställs dina bonusgrundande poäng och ditt bonussaldo. Ett eventuellt minussaldo nollställs inte.

Uppgradering i bonusnivå sker automatiskt och löpande under året så snart du har nått en högre bonusnivå. Bonus beräknas enligt tabellen nedan. Utbetalning av bonus görs om jämna 10-tal kronor. Ej utbetalda poäng (bonussaldo) förs över till nästkommande månad, utom vid periodbyte då det nollställs.

Bonusgrundande poäng (12-månadersperiod)Bonus %
10 001 – uppåt6 %
8 001 – 10 0005 %
6 001 – 8 0004 %
4 001 – 6 0003 %
2 000 – 4 0002 %


Till grund för din bonus ligger de bonusgrundande poäng du har samlat in under de senaste 12 månaderna.

Bonusutbetalning sker 12 gånger per år när du har samlat in minst 2 000 poäng enligt den bonusnivå som du då befinner dig på. En genererad bonuscheck är giltig i 3 månader. Vi meddelar dig via e-post när du erhåller ny bonuscheck. Du ser även dina aktiva bonuscheckar på hooks.se (Mina sidor).

I samband med bonusutbetalning räknas ditt bonussaldo ner med motsvarande poäng som betalats ut. Vid retur av en vara dras motsvarande poäng av från dina intjänade bonusgrundande poäng och det aktuella bonussaldot.

Bonuscheckar kan användas som rabatt på köp i alla Hööks butiker i Sverige och på hooks.se. Bonuscheckar kan inte lösas in mot kontanter och inte heller delinlösas.

Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Din bonus
12 gånger per år får du via e-post ett bonusbesked med information om bonusgrundande poäng, utbetald bonus och bonusperiodens start- och stoppdatum. För att vi ska kunna ge dig ditt bonusbesked behöver vi behandla dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter och köphistorik.

Dina personliga förmåner och erbjudanden
Som medlem i Hööks & Friends får du även personligt anpassad kommunikation, personliga erbjudanden och medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event och förmåner kopplade till ditt medlemskap.

För att kunna ge dig personliga erbjudanden och förmåner behöver vi behandla dina personuppgifter, t.ex. namn, användarnamn, medlemsnummer, medlemsnivå, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr), bostadsort, köphistorik och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik). Baserat på dina uppgifter utför vi analyser som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. På så vis försöker vi undvika att skicka dig information du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant.

Här ser du några av de erbjudanden och förmåner som du kan få baserat på våra analyser:

 • Personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, t.ex. rabatter och andra specialerbjudanden på dina favoritprodukter
 • Produktrekommendationer och inspiration – vi ger dig tips och råd kopplade till dina intressen!
 • Inbjudningar till event
 • Vi gör det enklare för dig att använda våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna produkter i varukorgen när du handlar online).

Sparade kvitton
Som medlem vill vi underlätta för dig att hantera gjorda köp genom att spara dina kvitton. Det innebär att vi kan hjälpa dig att hantera en reklamation eller ett försäkringsärende även om du saknar kvitto. Du hittar dina orderhistorik genom att logga in på Mina sidor. Kontakta kundtjänst för mer information.

Vår kommunikation
Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms, magasin och hooks.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook).

Du kan när som helst logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundtjänst för att uppdatera dina kontaktuppgifter. På samma sätt kan du även välja om du vill ha e-post, sms och reklam i brevlådan.

Ansvar

Vi ansvarar inte för förluster eller skador p.g.a. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap i Hööks & Friends. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap i Hööks & Friends vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden.

Giltighet och avslut

Ditt medlemskap i Hööks & Friends gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst eller via Mina sidor på hooks.se. Eventuella innestående poäng och bonus förfaller vid avslut av medlemskap.

Vi kan också avsluta ditt medlemskap och radera ditt medlemskonto vid inaktivitet. Med inaktivitet menas att du inte har gjort något köp, loggat in på dina medlemssidor eller interagerat med våra annonser eller utskick under en period om 36 månader. Personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.

Så hanteras dina personuppgifter

Din integritet är självklar för oss. Vi hanterar alltid data om dig på ett säkert och lagligt sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rättigheter att bestämma över hur vi hanterar dina uppgifter.

Som medlem i Hööks & Friends kommer Hööks lagra och i marknadsföring använda lämnade uppgifter och löpande köpinformation, enligt dessa villkor och vår Integritetspolicy. Vår lagliga grund att spara dina uppgifter baserar sig på att du som kund, genom att bli medlem i vår kundklubb, ingått ett avtal med Hööks. Du kan alltid säga upp avtalet genom att kontakta Hööks.

I händelse av motsägelser mellan detta avtal och eventuellt ingånget köpeavtal gäller bestämmelserna i detta avtal avseende medlemskap i Hööks & Friends.

Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Men vi vill ändå göra dig uppmärksam på dina rättigheter.

• Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring. Om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du också välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring genom att logga in på Mina sidor.

• Du kan när som helst gå ur Hööks & Friends. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Hööks & Friends kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du går ur vår kundklubb kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har avgörande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

Vill du veta mer om dina rättigheter och se fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer i Hööks integritetspolicy.

Ändringar av medlemsvillkor

Hööks kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på hooks.se eller vid väsentliga förändringar via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående Hööks & Friends, ditt medlemskap eller vill ändra adressuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Hööks Hästsport AB
Företagsgatan 58
501 77 Borås

Telefon: 033-20 51 00
E-post: info@hooks.se