Eclipse Biofarmab

eclipsebiofarm_logo

Eclipse Bioformab har ett mycket brett utbud av kvalitetsprodukter inom fodertillskott och djurvård. De tillverkar och distribuerar funktionella häst- och smådjursprodukter, framställda med högt ställda krav i samarbete med extern expertis. Personalens långa branscherfarenhet och hästkunnande kommer våra kunder till del.