Ekol

ekol_logo

EKOL´s hovolja, hovfett och hovtjära är friskvårdsproduker som skall användas preventivt för att hålla hästen hovar friska.