Longering & tömkörning

longering_tomkorning3


Att arbeta hästen i lina eller töm är ett bra sätt att förbereda den oinridna hästen för ridning. Det är även ett bra komplement till den dagliga träningen för den utbildade hästen.

Ta gärna hjälp

Har du aldrig longerat eller tömkört en häst, ta hjälp av en erfaren person som kan instruera dig hur du ska göra. Fel utfört arbete kan göra mer skada än nytta. Förutom en erfaren medhjälpare kan det även vara bra att se på någon av de DVD-filmer som finns på marknaden.

Värm upp

Innan du börjar longera skrittar du fram hästen genom att leda runt den lika länge som du skrittar fram inför ett ridpass. När du börjar longera kan du värma upp hästen i trav innan du spänner in hästen med någon hjälptygel, se separat lista över vilka hjälptyglar du kan använda.

Longerar du hästen arbetar du den på en lina i en cirkel runt dig. Du ska själv vara placerad i mitten och dina armar skall rama in hästen som i ett V, där du är nedre spetsen. Ena handen håller i linan som löper fram till hästens mun och den andra handen håller i pisken, som verkar framåtdrivande mot hästens bakdel. Det är i första hand din röst som ger kommandon och reglerar tempot, pisken kan förstärka den framåtdrivande eller sidförande hjälpen.

Inspänning

Om du sedan spänner in hästen – gör det gärna i två steg. Detta är extra viktigt för att minska risken för panik vid arbete med unga och känsliga hästar. Anledningen till att man spänner in hästen är att den ska få hjälp med både rätt form och balans under arbetspasset. Växla varv så att hästen får gå lika mycket i båda varven.

Tömkörning

Tömkör du hästen använder du tömmar så att du kan reglera både hästens inner- och yttersida, vilket gör det lättare att rama in hästen vid tömkörning än vid longering. Du kan arbeta hästen på rakt och böjt spår samt sidvärtsrörelser. Att tömköra hästen kräver dock mer träning och känsla än när man longerar. Tömmens inverkan blir så mycket starkare än vad longerlinans, eller tygelns vid ridning, blir. Innan du tömkör värmer du upp på samma vis som vid longering. Tänk på att använda så få komman- don som möjligt och var konsekvent i ditt användande. Både longering och tömkörning ska ske på halkfritt underlag.

Tips på utrustning vid longering

 • Skydd på alla fyra benen
 • Sadel eller longergjord
 • Däckelunderlägg
 • Eventuellt svanskappa
 • Träns eller kapson
 • Longerlina
 • Hjälptygel (se nedan)

Tips på utrustning vid tömkörning

 • Skydd på alla fyra benen
 • Tömkörningsgjord
 • Däckelunderlägg
 • Eventuellt svanskappa
 • Träns
 • Tömmar

Tips på egen utrustning vid longering och tömkörning

 • Hjälm
 • Handskar
 • Långpisk

Tips på hjälptyglar och andra hjälpmedel vid longering

 • Chambon
 • Gogue
 • Halsförlängare
 • Inspänningstyglar
 • Longeringssystem som ska hjälpa hästen att trampa inunder sig mer bak och inte lägga för mycket vikt på sin framdel.
 • Longeringshjälp, ersätter longeringsgjord och hjälptygel. Bomullsrep som läggs över ryggen och går mellan frambenen och fästs i bettringarna.

Spara

Inga produkter matchar den valda filtreringen