Den flygande sommarplågan

sommarplagan3


Efter en lång och kall vinter är det skönt när sommaren kommer med sol, grönt gräs och ljumma kvällar. Men med värmen kommer också mygg, knott, bromsar och andra insekter som irriterar hästarna. Med rätt hjälpmedel och kunskap kan vi underlätta för våra fyrbenta vänner på betet.

Vad händer med hästen?

Vissa hästar kan få allergiska reaktioner om de utsätts för stick, som i värsta fall kan leda till hjärtsvikt. En häst som irriteras mycket av insekter kan dessutom bli orolig och börjar sparka och klia sig, rör på sig mycket för att komma ifrån insekterna och får då svårt att beta. Det är inte bara de blodsugande insekterna som kan irritera, även vanliga flugor kan reta hästar och bidra till exempelvis inflammerade ögon eller infekterade sår.

De mest irriterande insekterna

Det finns ett stort antal blodsugande insekter i Sverige, såsom exempelvis mygg, knott och bromsar. Gemensamt för många av dem är att de förökar sig i vattendrag och fuktiga områden såsom sjöar, bäckar och sankmarker. Därför är de också mest aktiva i områden runt vatten eller i fuktiga skogsmarker. De attraheras framförallt av luktämnen hos djur och människor, men även av värme och koldioxid. Knott och mygg är mest aktiva i skuggområden och vid skymning och nattetid, medan bromsar däremot kan attackera mitt på dagen under gassande sol.

Så här kan du hjälpa din häst

Det finns några tips och tricks vi kan ta till för att skydda hästarna mot de värsta insektsattackerna. Hur stora insektsangreppen är beror på årstid, klimat och område. Även hästarnas känslighet för angrepp kan variera mellan individer. Så det gäller att hitta en metod som fungerar för just dig och din häst.

Se över hästens hagar och betesmarker

Om möjligt, undvik att ha hästen på allt för fuktiga marker, nära vattendrag eller där det är mycket undervegetation. Se till att hästen har skydd eller om det går, ställ in den i stallet under de tider på dygnet då insekterna är som mest aktiva.

Använd insektsskydd

Hästen har ett eget skydd i sin man, pannlugg och svans. Men om det inte räcker så kan du komplettera med flugpannband eller flughuva för att skydda hästens huvud mot insekter och ett flugtäcke som skyddar stora delar av hästens kropp mot de flesta stick och bett.

Insektsmedel

Det finns också ett antal olika insektsmedel som kan hjälpa dig och din häst att hålla insekterna på avstånd. Första gången du använder ett nytt kemiskt preparat så kontrollera hur just din häst reagerar genom att först applicera det på en liten del, exempelvis på hästens bog innan du använder medlet mer utspritt. Tänk på att läsa noga på förpackningen på alla insektsmedel innan du använder det på din häst.

Undersök hästen regelbundet

Om din häst har blivit hårt angripen av insekter bör du behandla den så snart som möjligt. Tvätta eventuella sår för att förhindra infektioner och ta tempen på din häst regelbundet, använd en termometer speciellt avsedd för hästar och större djur. Håll ett vakande öga på om det insektsangripna området visar tecken på infektion eller inflammation, det kan då bli väldigt svullet och ibland lukta illa. Rådfråga alltid din veterinär om du är osäker.

I din närmaste Hööksbutik eller här i webbutiken kan du hitta de rätta produkterna för dig och din häst i kampen mot de mest irriterande insekterna. Här finner du insektsskydd, sårtvätt, febertermometer för hästar och mycket mer som du och din häst kan behöva inför våren och sommaren.

Spara

Inga produkter matchar den valda filtreringen