Hovvård

hovvard3


"Utan hov ingen häst", heter det – och det stämmer! Sköter man inte om hästens hovar och ser till att de mår bra fungerar inte resten av hästen heller.

Kontrollera hovarna

Du bör se över din hästs hovar minst en gång om dagen. Rider eller kör du ska du kontrollera hovarna både före och efter du har ridit/kört. Ta för vana att känna på hästens hovar så att du kan upptäcka om någon hov känns varmare än en annan. Det kan tyda på att något inte står rätt till.

Sko hästen

Var 6-8:e vecka bör du låta en utbildad hovslagare se över din hästs hovar. Låter du det gå för lång tid emellan verkning/skoning växer hoven för mycket. Då belastas senor och leder i onödan.

Alla hästar är inte i behov av skor, men används hästen mycket så kan det vara att föredra att sko hästen så att hoven inte slits för mycket.

Hovarna på vintern

Vintertid, när det är snö och is, kan det vara bra att använda broddar på hästen om den är skodd. En skodd hov utan brodd gör att hästen lätt halkar och risken för skador ökar avsevärt. Även på sommaren kan man behöva broddar, om man rider på gräsbana men tänk då också på att det kan vara bra att använda boots och skydd för att skydda hästen mot trampskador.

Tips!

På Svenska Hovslagarföreningens hemsida kan du söka efter hovslagare i ditt län.

Spara

Inga produkter matchar den valda filtreringen