Avmaskning och vaccination

avmaskning_vaccination


Alla hästar drabbas av inälvsparasiter, men oftast utgör inte parasiterna något hot mot hästarna om parasiterna inte förekommer i en större mängd. Föl och unghästar är mer drabbade, de äldre hästarna har oftast skapat sig en immunitet mot parasiterna. För att veta om din häst är hårt angripen eller inte behöver du skicka in ett träckprov från hästen till ett laboratorium, t.ex. Kolla masken.

Den bästa tiden att skicka in ett prov på är i april-maj. Då hinner du med en eventuell avmaskning innan hästen släpps på bete och på så sätt så slipper du smittspridningen. Är din häst angripen av många parasiter kan du även ta ett efterföljande prov cirka 14 dagar efter avmaskning. En annan bra period att ta prov på är september-oktober innan installning.

Alla avmaskningspreparat för häst är receptbelagda. Detta för att många parasiter har blivit, eller riskerar att bli, resistenta mot de avmaskningsmedel som finns. Om det konstateras att din häst är angripen av parasiter, kontakta din veterinär för att få råd och recept på lämpligt avmaskningsmedel.

Några av de vanligaste förekommande parasiterna:

  • Stora och lilla blodmasken. Lever i hästens grovtarm. Kan vid stor smitta förorsaka kolik, diarré och avmagring. Effektivt att avmaska på våren.
  • Spolmasken. Lever i tunntarmen och förekommer oftast bara hos föl. Dålig tillväxt, nedsatt aptit och kolik kan förekomma vid smitta. Föl bör avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder.
  • Bandmasken. Lever i övergången mellan tunntarmen och blindtarmen. Kolik och blindtarmsförstoppning kan förekomma vid större mängd parasiter. Effektivt att avmaska på våren.
  • Styngflugan. Flugorna lägger sina ägg framför allt på hästens framben under sommaren. När hästen kliar sig med munnen får den in äggen i munnen som sedan kommer ner i magsäcken där de övervintrar. Stora mängder kan förorsaka kolik och inflammatoriska processer. Effektivt att avmaska på hösten, men det bästa är om man kan avlägsna alla ägg från hästens ben innan hästen hinner få i sig dem.

Några vanliga vaccinationer

Influensa

Hästinfluensa delas in i två typer, A1 och A2. Dessa förekommer ständigt under året och är mycket smittsam. Symtomen är hög feber, hosta och näsflöde. Du bör vaccinera din häst mot influensa. Vill du dessutom tävla så måste du ha giltigt vaccination för att få delta. Håll koll på hur ofta din häst behöver vaccineras och kontrollera i tävlingsreglementet att du följer reglerna. Är du osäker, kontakta din veterinär.

Stelkramp

Stelkramp orsakas av en bakterie som bland annat finns i jorden. Sårinfektionen uppkommer oftast till följd av ett sticksår i hoven eller på annat ställe. Det gift som bildas angriper nervsystemet och gör att hästen blir stel och får svårt att svälja. Dödligheten hos drabbade hästar är stor och vaccination rekommenderas.

Botulism

Utfodrar du med hösilage eller ensilage kan man vaccinera din häst mot botulism, men kontrollera med din veterinär vad denna rekommenderar. Clostridium botulinum är en bakterie som producerar ett nervgift, botulinumtoxin, som är direkt dödligt för hästar. Denna bakterie kan växa till om det vid inplastningen har kommit in jord eller döda djur i balen. Det ställs stora krav vid skörd och förvaring för att få ett gott resultat.

För mer information:

  • Statens veterinärmedicinska anstalt, www.sva.se
  • Svenska ridsportförbundet, www.ridsport.se
Inga produkter matchar den valda filtreringen