Sund hästhållning

God och sund hästhållning bygger på kunskapen som du har när det gäller vad som är bäst för hästen. Särskilt gäller det utfodring, träning och daglig skötsel. Hästen ska ha daglig tillsyn även om den går på bete. Du ska försäkra dig om att hästen mår och har det bra. Skapar du dig bra rutiner kring allt arbete som har med hästen att göra så kommer du att få en glad och harmonisk häst – och ha ett fantastiskt utbyte!

Stallmiljön

Har du hästen uppstallad så ska stallet uppfylla Jordbruksverkets krav och rekommendationer, det är t.ex. vissa mått på boxar, takhöjd o.s.v. som ska efterföljas. Stallmiljön ska vara god, hästen ska inte utsätts för drag, fukt, damm eller buller. Du ska se till att hästen har en torr och bra bädd att stå/ligga på. Går hästen på lösdrift ska det finnas ett skydd för hästen som den kan gå in under för att slippa stark sol, regn och rusk. Går hästarna ute även på vintern så ska det finnas en torr och ren liggplats för dem.

Hästen ska ha tillgång till bra och balanserat foder, om hästen inte får fri tillgång ska hästen utfodras vid minst tre och helst fler, tillfällen per dygn. Hästen ska ha fri tillgång till vatten.

Hagar

Om hästen hålls uppstallad bör den få komma ut i hage varje dag. Den bör även ges möjlighet få gå tillsammans eller ha kontakt med andra hästar. Hagarna får gärna erbjuda någon form av sysselsättning för hästen, t.ex. en boll eller björkkvistar om din häst lätt blir uttråkad. Staketen ska vara utformade så att hästen inte kan skada sig på dem, eventuella eltrådar ska vara välspända, taggtråd får inte användas.

Träna hästen

Hästar mår bra av att röra på sig, det är viktigt att du kan erbjuda dem en bra och variationsrik träning så att de får möjlighet att bygga upp sig, bli starka, hållbara och få utlopp för sin energi.

Spara

Spara

Inga produkter matchar den valda filtreringen