Vanliga sjukdomar hos hästar

vanliga_sjukdommar


Hästar blir precis som oss människor sjuka ibland och vissa är mer mottagliga och känsliga än andra. Lär dig läsa av just din häst så kan du snabbt se när något inte är bra och på så sätt ge den en snabb behandling.

Kolik

Kolik är ett samlingsbegrepp för smärta från buken. Får hästen kolik ser du det oftast på att den blir orolig, skrapar med framhovarna, lyfter upp bakhovarna och ser sig mot buken och lägger sig ner och vill rulla upprepade gånger. Misstänker du kolik, ta bort allt foder från hästen och försök få hästen att röra sig. Led eller longera den lätt, det kan få magen att komma igång. Släpper det inte för hästen eller om den är mycket påverkad, tveka inte att kontakta veterinär. Innan du ringer och om det inte är akut kan det vara bra om du först har kontrollerat hjärtfrekvens/puls, slemhinnor, tarmljud (är det tyst i buken är det inte bra), temperatur och avföring. Är hästen för orolig för att ta puls och temp på, låt bli. Risken för att en olycka ska inträffa är då för stor.

Så här kan du förebygga kolik

 • Fri tillgång på vatten
 • Regelbunden motion
 • God foderhygien
 • Väl uppblöt betfor och linfrö gröt har en positiv inverkan på tarmfunktionen
 • Regelbunden kontroll av parasiter
 • Regelbunden kontroll av tänder

Korsförlamning

Korsförlamning visar sig genom att hästen blir stel och ovillig att röra sig, svettas, ömmar vid palpation av bakbensmuskulaturen, urinen blir rödfärgad och både andning och puls går upp. En häst som får oregelbunden motion/träning eller står med samma foderstat under viloperiod som under träning löper större risk att drabbas. Det är när hästen sätts i gång efter vilan som symtomen visar sig. Så fort du misstänker korsförlamning låt hästen stå still, lägg på täcke och håll musklerna varma, erbjud hästen vatten och lägger sig hästen ned så låt den ligga och försök att göra det så mjukt som möjligt. Kontakta veterinär för rådfrågning och eventuell behandling.

Så här kan du förebygga korsförlamning

 • Regelbunden motion
 • Se över och planera foderstaten noggrant, minska givan vid vila
 • Ge eventuellt tillskott av selen, vitamin E och B. Var noggrann så att du inte överutfodrar av selen och vitamin E.

Fång

Fång ger en inflammation i hoven som är mycket smärtsam. Hästen visar ovilja att röra sig blir varm i hovarna, framförallt i framhovarna. Man känner en ökad puls vid kotan.

Det finns tre kända orsaker till fång

 • Förlossingsfång. Efterbörden har inte släppt utan ligger kvar och förorsakar livmoderinflammation som påverkar cirkulationen i hovarna.
 • Belastningsfång. En häst som har varit ordentligt halt under en tid löper risk att få belastningsfång i det friska benet på grund av att den inte har kunnat avlasta det.
 • Foderrelaterad fång. Den vanligaste formen av fång är den foderrelaterade. Den kan bero på att hästen har fått byta foder för hastigt, du bör vänja hästen under minst två veckor vid nytt foder gäller även när hästen ska släppas på bete. Hästen har fått för mycket och för kraftig mat, det är viktigt att du reglerar foderstaten vid eventuell vila eller om det är en lugnare träningsperiod.

Misstänker du fång låt hästen stå inne på ett mjukt och torrt underlag, ta bort allt kraftfoder, kyl gärna benen och kontakta veterinären. Det är av största vikt att hästen kommer under veterinärvård så fort som möjligt.

Hälta

Ett feltramp kan leda till en akut vrickning med värme, svullnad och hälta som följd. Leder och senor kan bli överbelastade och det kan leda till hälta. Frakturer är inte så vanliga på hästar. De kan vara svåra och komplicerade att behandla.

Blir din häst akut halt, börja med att kontrollera hoven så att inte det är någonting som har fastnat där. Kläm och känn längs med benet för att upptäcka värme, svullnad eller ömhet.

Är hästen bara lite halt, låt den vila och håll koll så att det inte blir sämre under några dagar. Blir den sämre eller om den är mycket halt och rent av kanske inte vill stödja på benet måste du kontakta veterinär.

Inga produkter matchar den valda filtreringen