Säker stallmiljöStallmiljön ska vara så säker som möjligt för både dig och hästen, ordning och reda är en av de viktigaste faktorerna. Även om brand förmodligen är det största skräckscenariot så finns det en hel del andra saker som kan förorsaka stora skador.

Säker hantering av hästen


När det gäller hästens skötsel är det bra om det finns möjlighet att ställa upp hästen på särskild angiven plats, hanteringen går lättare och blir säkrare.

Hålla rent

I stall har det en förmåga att bli dammigt och dammet kan faktiskt förorsaka brand så var noga med att hålla lampor, elkontakter, element och annan elektrisk utrustning ren och fräsch från damm och smuts. Kläder, täcken eller annan utrustning får inte täcka eventuella element. Den elektriska utrustning som finns i stallet ska även vara godkänd för att användas i stall, något man kanske inte tänker på när det t.ex. gäller radioapparater. Batteridrivna radioapparater är det dock inga problem att använda. Håll golvet fritt från foderrester så att inte det lockar råttor och möss som sedan kanske börjar gnaga på elledningarna.

Brand och utrymning

Om olyckan är framme och det börjar brinna bör du ha kniv, grimma, grimskaft och brandsläckare lätt åtkomliga. För att dessa redskap inte ska användas vid andra tillfällen, och på så sätt inte finnas på plats när man behöver dem, är det bra att göra en särskild brandtavla där dessa redskap finns. Något som är viktigt att tänka på är att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig ut vid en eventuell utrymning. Stallgången ska vara fri ifrån prylar, skottkärror och andra saker som kan förorsaka skada och försvåra utrymning.

Boxar & spiltor

Boxar och spiltor (i den mån det fortfarande finns kvar) som finns ska vara utformade så att det inte finns något som hästen kan fastna i. Vanliga fällor kan vara galler som har för stora springor så att hästen kan fastna med en hov eller käken. Springan mellan boxdörren och stallgolvet får inte vara större än 3,5 cm. Har du en boxdörr med öppen överdel ska du inte placera en täckeshängare på den dörren. Det är lätt att hästen kan fastna med underkäken om den börjar bita i täckena/hängaren med svåra skador som följd. Handtag, boxlås, vattenkranar m.m. ska vara anpassade eller försedda med lämpliga skydd så att hästen inte kan fastna eller göra sig illa på dem.

Dörrar

Det kan vara bra att dörrar går att spärra i öppet läge, med hasp eller dylikt, så minskar risken att hästen fastnar eller blir rädd för en dörr som slår igen.

Lampor i stallet

Lampor och elkablar ska vara skyddade så att de inte kommer inom räckhåll för hästen när den står i sin box/spilta.

Foder

Förvara fodret så att hästen inte kan komma åt det, utrymmet bör ha en jämn temperatur och inte hög luftfuktighet.

Redskapen

Grepar, spadar, kvastar och skottkärror ska ha en särskild anvisad plats så att de inte står framme i stallgången och kan förorsaka skador.

Inga produkter matchar den valda filtreringen